Tải các ứng dụng và cập nhật tin tức nhanh chóng trên điện thoại

Download app on Apple App StoreDownload app on Google Play Store

Dấu "." diễn đạt một chủ đề không rõ ràng. Điều này có nghĩa rằng chủ đề có chứa hai cụm từ hai bên nhưng không nhất thiết phải theo thứ tự từ trái sang phải.